Empatyczne porozumienie

Empatyczne porozumienie

  • czas trwania: 180 minut
  • grupa docelowa: osoby w związku, pary
  • główne korzyści: zwiększona świadomość własnych emocji i potrzeb, oraz umiejętność nazywania i komunikowania ich, więcej szczerości i otwartości w relacji intymnej, większa pewność siebie w relacji
  • zastosowanie: jako trening pozwalający wzmocnić więzi z partnerem poprzez pogłębienie wzajemnej komunikacji, forma samopomocy dla osób borykających się z trudnościami w relacjach intymnych

Nasza satysfakcja ze związku to efekt naszego codziennego władu, jaki wnosimy poprzez gesty i słowa w relacji z drugą osobą. W zależności od naszej własnej kondycji psycho-emocjonalnej, możemy być w naszych aktach komunikacyjnych bliżej lub dalej esencji tego, co faktycznie chcemy drugiej osobie przekazać. Empatyczne porozumienie uczy nas, że nasze słowa i gesty służą nie tylko przekazaniu informacji, ale że przede wszystkim są one darem od nas, dla drugiej osoby. Warto, aby był to dar świadomy i przemyslany.

Empatyczne porozumienie to autorska formuła oparta na metodzie opracowanej przez Marshalla Rosenberga, znanej w Polsce pod nazwą Porozumienie bez przemocy, (ang. NVC).