ERS – Program Efektywnej Redukcji Stresu

  • czas trwania: 45 minut (optymalnie 2 razy na tydzień, przez 8 tygodni)
  • grupa docelowa: osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających wysokiego poziomu opanowania emocji, koncentracji i odporności na stres
  • główne korzyści: obniżenie poziomu stresu, podniesienie poziomu koncentracji, zwiększona wydajność pracy, zmniejszone ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego
  • zastosowanie: jako stały element higieny psychicznej, doraźnie w celu obniżenia poziomu stresu i niepokoju

Każdy zespół jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Do zadań każdego szanującego się menedżera i lidera należy oczywiście odpowiednia dbałość o wydajność pracy zespołów. ERS to wsparcie dla pionu kierowniczego, w postaci podniesienia kompetencji pracowników w zakresie samodzielnego radzenia sobie z negatywnym wpływem stresu, niezależnie od wywołujących go czynników. ERS to trening, który uczy w jaki sposób kontrolować emocje w okresie przemęczenia i przeciążenia biezącymi zadaniami, jak szybko i skutecznie regenorwać siły i zapobiegać załamaniom nerwowym. ERS uczy również jak rozpoznawać wczesne objawy przemęczenia i zapobiegać im, zanim nastąpi widoczny spadek wydajności. 

Przekazywane techniki są proste do nauczenia się i samodzielnego wykonywania, nawet w ciagu pięciominutowej przerwy. Mocno integrują zespół i zachęcają do wzajemnej troski o poziom stresu w zespole, dzięki czemu umacniaja więzi i poczucie wspólnoty.