Kierunek zmiana

Kierunek zmiana

  • czas trwania: 180 minut
  • grupa docelowa: osoby “na rozdrożu”
  • główne korzyści: lepsze zrozumienie bierzącej sytuacji i nabranie dystansu, zbudowanie obiektywnego obrazu stanu rzeczy, identyfikacja szans i zagrożeń, możliwości i trudności, opracowanie strategii wdrożenia zmiany w harmonii ze stanem obecnym, obniżenie poziomu niepewności
  • zastosowanie: plan działania w trudnej sytuacji, kiedy górę biorą niepewność i lęk

Może to być związek, miejsce zamieszkania, praca albo relacja biznesowa. Czasami po prostu zaczynamy czuć, że coś co miało być dla nas źródłem samorealizacji, szczęścia i dobrobytu przestaje nim być. Czy przyczyna leży po tamtej stronie, czy może jest to jakaś kwestia wewnętrzna? Powodowani niepewnością. lękiem i poczuciem dyskomfortu możemy pochopnie podejmować decyzje o krytycznym znaczeniu dla nas, naszych rodzin i otoczenia.

Tam gdzie jest wizja, tam nie ma lęku, tylko działanie z pasją i entuzjazmem. Lęk i niepewność są dobrymi wskaźnikami stanu rzeczy, ale nie warto ich słuchać jeżeli chodzi o kierunek działania. Jeżeli czujesz przemożne pragnienie zmiany, to zapraszam na ten warsztat. Nabierzesz dystansu do swojej sytuacji i dowiesz się jak pozwolić przemawiać tym uczuciom, którym naprawdę warto zaufać. Swojej odwadze, wierze i sile.