Menedżer, który słucha – empatyczne porozumienie w firmie (NVC)

Menedżer, który słucha – empatyczne porozumienie w firmie (NVC)

  • czas trwania: 180 minut
  • grupa docelowa: kadra kierownicza
  • główne korzyści: podniesienie kompetencji komunikacyjnych, wzmoacnienie umiejętności liderskich, podniesienie jakości komunikacji zespołowej
  • zastosowanie: element reningu podnoszącego jakość zarządzanian zespołem oraz wzmacniania wiezi

NVC czyli Non-Violen COmmunication to model komunikacji oparty na empatii. Kluczowe dla jego charakterystyki jest to, że sprawnie stosowany zasadniczo eliminuje możliwość wystąpienia konfliktu. Jest to innowacyjna metoda komunikacji, która pozwala budować relację w oparciu o szczerość, otwartość i autentyczność, przy jednoczesnym bardzo mocnym zaznaczeniu granic, zasad i ram merytorycznych.

To poteżne narzędzie dla managerów, pozwalajace na naprawę relacji z osobami zdemotywowanymi, które wpływaja negatywnie na pracę zespołu. Pozwala rozwiązywać konflikty wewnętrzne bez niepotrzebnego stresu czy emocjonalnych uniesień. Dzięki wykorzystaniu NVC w pracy menedżera, jest ona łatwiejsza i mniej czasochłonna. Dzięki temu szefowie zespołów szybciej i sprawniej radzą sobie z problemami natury interpersonalnej, i mogą poświęcić więcej uwagi kwestiom merytorycznym.