O firmie

Miłość, radość, dobrobyt, udane relacje i poczucie spełnienia w życiu – to wszystko, i jeszcze wiele więcej rozmaitego dobra składa się na to, co uważamy ze elementy Sztuki Dobrego Życia, i to właśnie stanowi główny motyw naszej działalności.

Naszą misją jest wspieranie chętnych w ich drodze do szczęśliwego, pełnego miłości i radości życia, które każdego dnia przynosi nowe możliwości doświadczania pięna otaczającego nas świata, oraz rozwijania tego, co w nas najcenniejsze i najpiękniejsze, i dzielenia się tym z otaczającym nas światem.

Wierzymy, że: każdy człowiek ma prawo do szczęśliwego i godnego życia. Wierzymy też, że każdy człowiek może osiągnąć wszystko to, co jest gorącym pragnieniem jego duszy. To pragnienie trzeba jednak odkryć, uszłyszeć, zidentyfikować i przełożyć na realne działania w świecie materialnym. To właśnie jest istota sztuki dobrego życia.

Dlatego naszym celem jest przekazywanie umiejętności i wiedzy. Umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami świata emocji, relacji i komunikacji; wiedzy o zasadach działania naszych małych, a jednocześnie wielkich i przestronnych światów wewnętrznych; wiedzy, która tak często jest przez dzisiejszy świat spychana na margines, a która jest jednocześnie fundamentem zdrowego, szczęśliwego życia, w którym możemy pracować i rozwijać relacje zgodnie z naszymi potrzebami i wartościami. 

Wiedzę tę przekazujemy w możliwie najbardziej efektywny i bezpośredni sposób, czyli poprzez praktykę i osobiste doświadczenie uczestnika warsztatów czy też innej formy nauczania.

Nasze kadry to wykształceni i doświadczeni eksperci. Reprezentujemy różne szkoły, podejścia i ujęcia tematów. Łączy na pasja rozwoju i wzajemnego wspierania się budowaniu zdrowego, harmonijnego i pełnego życia.

Oferujemy szkolenia, warsztaty i seminaria obejmujące następujące zagadnienia:

 • rozwój osobisty
 • komunikacja
 • rodzicielstwo
 • związki
 • dietetyka
 • odżywianie alternatywne
 • holizm
 • inteligencja emocjonalna
 • zdrowy styl życia
 • równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym
 • radzenie sobie ze stresem
 • radzenie sobie z gniewem
 • asertywność
 • rozwijanie kreatywności
 • praca z oddechem
 • medytacja
 • mindfulness
 • trening uważności
 • poprawa koncentracji isprawności umysłowej
 • profilaktyka chorób umysłowych osób w podeszłym wieku
 • efektywne techniki nauczania
 • …inne…

Wiedza i umiejętności które przekazujemy są ściśle praktyczne, i dają się zastosować i działają w życiu codziennym, a pierwsze efekty ich stosowania są widoczne i odczuwalne natychmiast. To wiedza, która przemienia i ugruntowuje w nowych postawach i nawykach, oraz pozwala odbudować to co zburzone, naprawić to, co uszkodzone oraz wybudować to co wymarzone.

Dostarczamy wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie wewnętrznym. Do spraw zewnętrznych zawsze możemy wynająć specjalistę, który zrobi za nas to, czego sami nie umiemy. Natomiast to co dzieje się w naszym sercu i umyśle to nasza indywidualna sprawa. Nikt oprócz nas samych nie wie co się dzieje w naszym umyśle i emocjach, i nie da się wysłać tam nikogo, kto pozałatwia za nas nasze sprawy. Dlatego uczymy jak poruszać się w naszych małych, a jednocześnie tak wielkich i przestronnych światach wewnętrznych, jak identyfikować zagrożenia i choroby, i uczymy jak im zapobiegać i uzdrawiać bolące miejsca.