Pasja czy zawód

Pasja czy zawód – wybór należy do Ciebie

  • czas trwania: 180 minut
  • grupa docelowa: osoby wkraczające i powracające na rynek pracy, kobiety po okresie urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego, osoby odczuwające symptomy wypalenia zawodowego
  • główne korzyści: wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, otwarcie się na nieoczywiste ściezki rozwoju zawodowego, identyfikacja i uzdrawianie blokujących przekonań na temat sukcesu i rozwoju zawodowego, redefinicja karierowego systemu wartości
  • zastosowanie: do uporządkowania własnej relacji z wykonywaną albo wymarzoną pracą, 

Nasze decyzje o wyborze ścieżki kariery podejmowane w młodym wieku, nie zawsze są odzwierciedleniem faktycznie drzemiących w nas talentów i potrzeb samorealizacji. Kariera zawodowa, kiedy jest przedłużeniem naszych wartości i talentów, wtedy też jest obszarem w którym sie spełniamy, czujemy się swobodnie i chętnie podejmujemy kolejne wyzwania. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że albo jesteśmy w niewłaściwym miejscu, albo zapomnieliśmy po prostu dlaczego podejęliśmy takie a nie inne decyzje. Czasami okaże się, że wystarczy sobie przypomnieć swoje motywacje, aby zrozumieć swoje położenie. Niezależnie od powodów zniechęcenia obecną sytuacją, warto w chwilach spadku entuzjazmu zrewidować swoje oczekiwania wobec kariery zawodowej, oraz wyznaczyć kierunek rozwoju. 

Czasami potrzebna jest zmiana pracy, a czasami tylko perspektywy żeby na nowo rozpalić ogień pasji i móc pokazać światu najlepszą profesjonalną wersję siebie. Zapraszam na warsztat, który pomoże Ci odkryć, te przykurzone codzienną rutyną, pokłady zapału i efektywności.