Siła i mądrość ojca

Siła i mądrość ojca

  • czas trwania: 180 minut/ moduł
  • grupa docelowa: ojcowie, niezależnie od stażu i wieku, chcący wzmocnić, i/ lub uporządkować swoje relacje z dziećmi
  • główne korzyści: pogłębione zrozumienie istoty relacji ojciec-dziecko, poprawa komunikacji z dziećmi i partnerką, umocnienie w roli ojca, podniesienie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, pogłębienie świadomości emocjonalnej, pogłębienie empatii
  • zastosowanie: jest to forma treningu kluczowych kompetencji komunikacyjnych oraz pracy wewnętrznej w obszarze lepszego zrozumienia własnych reakcji i dążeń, co pozwala na rewizję siebie w roli ojca i zaplanowanie strategii zmierzających do uszlachetnienia aspektu ojcowskiego w życiu mężczyzny

Siła i mądrość ojca to forma treningu siły charakteru i opanowania, a także sprawdzian kompetencji komunikacyjnych. Czasami jest gorzką pigułką, czasami poteżną dawką inspiracji i entuzjazmu. To męska wyprawa w głąb własnej emocjonalności, w głąb siebie, z której często wychodzimy poobijani ale jednocześnie silniejsi. To właśnie w głębi naszych serc działają siły zdolne nas złamać, ale i te, dzięki którym jesteśmy w stanie zdobywać szczyty naszych możliwośći, przekraczać je, wyznaczać nowe i je również zdobywać. To właśnie jest siła i mądrość ojca. To potężna sprawczość, która przy braku opanowania może działać niezwykle niszcząco, ale kiedy jest świadomie używana, wtedy jest tym, czym zawsze miała być – fundamentalną zasadą jednośći i trwałości, bliskości, prawdy i mocy, dzięki której środowisko rodzinne jest przestrzenią do wzrostu dla każdego z jej członków, w atmosferze bezpieczeństwa, stabilności i nieustającej inspiracji.

Dostępne moduły:

  • Wewnętrzny kompas świata wartości
  • Siła pokory
  • Emocjonalne wyzwania wieku dziecięcego
  • Bliskość, łagodność, bezpieczeństwo – ojcowskie supermoce
  • Komunikacja w rodzinie
  • Wewnętrzne szczyty – czyli ojcostwo jako inicjacja w nowy wymiar męskości