Droga Świadomego Rodzica

Droga Świadomego Rodzica

  • czas trwania: 180 minut/ moduł
  • grupa docelowa: rodzice, niezalenie od stażu rodzicielskiego
  • główne korzyści: podniesienie poziomu kompetencji komunikacyjnych, rozwinieęcie inteligencji emocjonalnej i empatii, podniesienie poziomu wiedzy na temat fukncjonowania psychiki dziecka oraz jego rozwoju psycho-emocjonalnego, podniesienie poziomu samoświadomości emocjonalnej
  • zastosowanie: jako rozwinięcie posiadanych kompetencji rodzicielskich, trening komunikacji opartej na empatii i szacunku, okazja do pozyskania nowych skutecznych narzędzi komunikacyjnych i autoregulacyjnych

Rodzicielstwo to niebagatelna próba naszego charakteru, siły i opanowania. To zadanie, które wydaje się nie mieć końca ani jasno określonego celu. Wiemy na pewno, że wymaga ono wielkiego zaangażowania, cierpliwości, wytrwałości i silnej woli. Jest ono również niepowtarzalną szansą na rozwój osobisty i duchowy we wszelkich możliwych znaczeniach tych pojęć. Zapraszamy do podjecia Drogi Świadomego Rodzica, i wspólnego zdobywania kolejnych szczcytów własnych możliwości.

Dostępne moduły:

  • Porozumienie bez przemocy w rodzinie
  • SelfReg – czyli świadome tworzenie atmosfery spokoju i harmonii
  • Świadome kształtowanie postaw u dzieci
  • Dziecko Miszcz – czyli czego uczą nas nasze maluchy
  • Zimna kawa to też kawa – jak nie zatracić siebie w rodzicielstwie