Trening Mindfulness

  • czas trwania: 90 minut
  • grupa docelowa: osoby poszukujące rozwoju osobistego
  • główne korzyści: poszerzenie świadomości w obszarach emocjonalności i mentalności i zmysłowości, zapoznanie z technikami oddechowymi i medytacyjnymi
  • zastosowanie: stan uważności pozwala na efektywną, samodzielną pracę w obszarze zmiany nawyków, samokontroli, opanowania, zmiany przekonań czy poprawę kondycji mentalnej. 

Uważność to stan umysłu, w którym możemy przejąć świadomą kontrolę nad jego fukncjonowaniem, przyjrzeć się z bliska treściom, które na co dzień, w wirze mnóstwa zadań i bodźców umykają naszej uwadze, ale których wpływ na nasze codzienne fukncjonowanie jest wręcz krytyczny.

Można powiedzieć, że jeśli nie mamy na co dzień uważnego kontaktu z naszą emocjonalnością, myślami i zmysłami, to w pogoni za realizacją codziennym, małych i większych ambicji, nie dysponujemy naszym faktycznym potencjałem, co z biegiem czasu owocuje zanikiem zapału i entuzjazmu. Nie można bowiem czerpać radości z życia, którego doświadczamy jedynie powierzchownie. Praktyka uważności pozwala nam regularnie odświeżać pamięć o tym co jest dla nas ważne, o naszym świecie wartości. Uważność to stan, w którym łączymy się ze źródłem wszelkiego zapału i zdrowej inicjatywy.

Praktyka mindfulnes ma również dobrze przebadany i udokumentowany, bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Pomaga regulować ciśnienie krwi, zwiększa odporność organizmu, prowadzi do obniżenia poziomu stresu i lęku. Praktyki te są stosowane równiez profilaktycznie w celu zapobiegania depresji a także jako forma wsparcia terapi u osób z syndromem stresu pourazowego.