Wu-Wei Executive

Wu-Wei Executive

  • czas trwania: 45 minut (optymalnie dwa razy w tygodniu, przez osiem tygodni)
  • grupa docelowa: menagerowie wyższego zczebla
  • główne korzyści: obniżony poziom stresu – więcej spokoju i opanowania, lepsza koncentracja, poprawa wydajności intelektualnej, bardziej efektywny wypoczynek i szybsza regeneracja
  • zastosowanie: jako stały element higieny psychicznej, doraźnie w celu obniżenia poziomu stresu i niepokoju

Zen director to całkowicie indywidualna ścieżka pracy w obszarze wzmacniania kluczowych kompetencji wewnętrznych takich jak umiejętność zachowania równowagi psychiczno-emocjonalnej, sprawności umysłowej w warunkach stresu, samodyscypliny.

To również budowanie umiejętności sprawnego wglądu i sięgania po energię mającą swe źródło u podstaw naszego systemu wartości, dzięki czmeu realizowane cele pozostają w harmonii ze wszystkim płaszczyznami życia. Efektem tego ogniska zapalne, czy pożary w życiu osobistym i zawodowym występują znacznie rzadziej co podnosi jakość naszego życia i pozwala nam skoncentrować wysiłki na budowaniu i rozwijaniu biznesu zamiast na ratowaniu sytuacji.

Zen Director to może być dla Ciebie wejście w zupełnie nową jakość życia i zarządzania. To wyjście z paradygmatu ciągłej walki i gonitwy do paradygmatu przyzwalania zgodnie z filozofią Wu-Wei. Dość spalania się w działaniu, czas na rozpalenie wewnętrznego ognia, który sprawi, że sprawy, które dotąd były źródłem napięć staną się inspirującym wyzwaniem i źródłem zwykłej codziennej radości życia i tworzenia.